Työoikeus Lakiareena

Työ- ja virkasuhde

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Eduskunta hyväksyi hiljattain hallituksen esityksen uudeksi työaikalaiksi. Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja se korvaa kokonaisuudessaan nykyisen vuodelta 1966 olevan lain.

Uusi työaikalaki tuo merkittäviä muutoksia nykyisiin säännöksiin, joten kaikki työnantajan työaikaa koskevat sopimukset ja ohjeistukset tulisi käydä läpi ja päivittää.

Laiton irtisanominen

Jos työnantaja päättää työsopimuksen ilman lain mukaista perustetta, voidaan työnantaja määrätä maksamaan korvauksia työsuhteen päättämisestä. Laittomasta irtisanomisesta työnantaja voidaan kertakorvauksena määrätä maksamaan vähintään 3:n ja korkeintaan 24:n kuukauden palkkaa vastaava summa.