Työoikeus Lakiareena

Työ- ja virkasuhde

Laiton irtisanominen

Jos työnantaja päättää työsopimuksen ilman lain mukaista perustetta, voidaan työnantaja määrätä maksamaan korvauksia työsuhteen päättämisestä. Laittomasta irtisanomisesta työnantaja voidaan kertakorvauksena määrätä maksamaan vähintään 3:n ja korkeintaan 24:n kuukauden palkkaa vastaava summa.