Raha-asiat

Velan vanhentuminen

Velka tai velkasuhde ei ole ikuinen, vaikka velallinen ei täyttäisikään maksuvelvollisuuttaan. Velan vanhentumisella tarkoitetaan sitä, että velkoja menettää laissa määrätyn vanhentumisajan kuluttua oikeutensa vaatia suoritusta velalliselta.

Takaus

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta vastata toisen henkilön velasta. Takaaja sitoutuu takaussopimuksella suorittamaan velan esimerkiksi silloin, kun alkuperäinen velallinen ei itse pysty suorittamaan velkaa.

Saatavien perintä

Mikäli velallinen ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan velan erääntyessä, velkoja voi harkita velan perintää itsenäisesti tai ammattilaisen apua käyttäen. Erääntynyttä saatavaa voidaan periä velalliselta monin keinoin.