Perhe ja perintö Lakiareena

Perhe- ja perintö

Avoliitto

Avoliittoa sivutaan lukuisissa laissa. Uusi avoliittolaki sisältää omat määritelmänsä avoliitolle. Nämä määritelmät eivät kuitenkaan vaikuta muiden lakien määritelmiin.

Avioehto

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus, jolla sovitaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen varallisuussuhteista avioliiton päättyessä.

Ennakkoperintö

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä antaa perilliselleen elinaikanaan. Ennakkoperinnöllä on toisaalta vaikutusta perintöosuuksia ja lakiosia laskettaessa ja toisaalta verotuksellisia vaikutuksia lahjaveron maksuvelvollisuuden muodossa. 

Testamentti

Jokaisella on oikeus määrätä testamentilla, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamenttausvapautta rajoittavat kuitenkin lakimääräisten perillisten intressit.

Mitä tapahtuu lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisiin tai elatukseen liittyvässä tuomioistuinsovittelussa?

Asiantuntija-avusteinen sovittelu tuomioistuimissa on vaihtoehto lapsen huoltoa, asumista, tapaamisia ja elatusta koskevien asioiden käsittelylle normaalin oikeusprosessin sijaan. Sovittelussa voidaan käsitellä kaikkia näitä tai niitä asioita, joita lastenvalvojalla ei ole saatu sovittua.