Asuminen

Asuntokaupan virhe

Asuntokaupan virhe voi oikeuttaa ostajan hinnanalennukseen tai äärimmäisessä tapauksessa asuntokaupan purkuun. Lisäksi ostajalle voidaan määrätä vahingonkorvausta, jos tälle on aiheutunut muuta haittaa kuin asuntoon liittyviä kuluja.

Asuntokaupan purku

Asuntokaupan purku on yleensä viimesijainen keino, johon päädytään vasta, kun muita mahdollisuuksia ei voida käyttää. Ensisijainen tapa korjata asuntokaupassa ilmennyt virhe, on korjata virhe ja korvata kustannukset myöntämällä alennusta kauppahinnassa.

Kylpyhuoneen kosteusvaurio

Kosteusvaurio on ongelma, joka juontaa juurensa yleensä eri vuosikymmenellä tehtyyn rakenteeseen. Tietysti kosteusvaurio voi syntyä ja syntyykin monesti myös remonteissa ja uudemmissa rakennuksissa, mutta niissä tapauksissa vastuunjako on yleensä helpompi hahmottaa, koska tapauksiin voidaan soveltaa varsin suoraviivaisesti vastuunjakoa asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.