Yhdistyslaki ja äänioikeus

Erään rekisteröidyn urheiluseuran säännöissä sanotaan näin: ”Äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäseneksi hyväksytyllä toimivalla jäsenellä”. Voidaanko tämän säännön perusteella evätä äänioikeus vuosikokouksessa sellaiselta seuran jäseneltä, joka ei ole aktiivinen toimija seurassa, eli ei esim. toimi valmentajana tai muissa seuran tehtävissä?Eli, voiko äänioikeus olla vain aktiivisesti toiminnassa mukana olevalla jäsenellä?

Lakimies Kristian Krokfors vastaa:

Lain mukaan jokaisella jäsenellä on lähtökohtaisesti äänioikeus, tästä voidaan kuitenkin poiketa yhdistyksen säännöissä hyväksyttävällä perusteella.

Yhdistyksen tulkinnanvaraisen säännön sisältöä määritettäessä on huomioitava yhdistyksen aiempi soveltamiskäytäntö. Jos äänioikeus on aiemman käytännön mukaan ollut vain aktiivisesti toimintaan osallistuvilla jäsenillä, voidaan sääntöjen tulkinnan perustellusti katsoa olevan aiemman käytännön mukainen. Muissa sääntöjen määräyksissä saattaa myös olla määräyksiä, jotka auttavat oikean tulkinnan määrittämisessä.

Yhdistys määrittää lähtökohtaisesti itse sääntöjensä tulkinnan. Tietty tulkintavaihtoehto on siis ensin valittava yhdistyksessä ja sitä noudatetaan sen jälkeen. Mikäli tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, ratkaistaan oikea tulkinta viimekädessä tuomioistuimen toimesta.