Perilliset velkaa kuolinpesälle

Miten toimitaan tilanteessa, jossa jakamattomassa kuolinpesässä on kolme perillistä ja näistä kaksi on velkaa vainajalle (eli nyt kuolinpesälle) merkittävän summan? Kuolinpesässä on lisäksi kiinteistö, mutta ei käteisvaroja. Maksavatko velalliset osakkaat kolmannelle perijälle tämän osuuden omista varoistaan, kun sitä ei voi kuitata perintöosuudesta? Entä mitä tehdä, kun on epäilys, että kiinteistön arvo on arvioitu alakanttiin?

Lakimies Niko Nynäs vastaa:

Pesän velat on maksettava ennen perinnönjakoa. Kannattaa pitää huolta, etteivät velat vanhene, jos pesä on ollut pitkään jakamatta.

Kiinteistön arvo perinnönjaossa määräytyy perinnönjakohetken mukaan. Jos kiinteistön on aikanaan arvioitu perunkirjoitusta varten, kyseinen arvo on ollut perintöveron perustana.

Niko Nynäs