Riita auton korjauskuluista

Teetimme korjauksen autoon autokorjaamolla, suullisesti sovittiin että jos korjaus ylittää 300€ niin korjaamo ottaa yhteyttä. Kun auto oli valmis lasku oli lähes 1000€. Korjaamo ei suostu luovuttamaan autoa ennen kuin lasku on kokonaan maksettu, mitä tehdä?

Lakimies Sami Leinonen vastaa:

Remontti- ja korjaustöiden kohdalla on tavallista, että yritys ei sitoudu kiinteään hintaan, vaan antaa kustannusarvionsa, kun on tutustunut korjattavaan kohteeseen. Yrityksen pitää pysyä hinta-arviossa, mutta perustelluista syistä sen voi ylittää enintään 15 prosentilla. Mahdollisista lisätöistä pitää sopia työn tilaajan kanssa.

Jos taas kysymyksessä on autoa jätettäessä ollut vain alustava nk. suuntaa-antava arvio, kun yritys ei ole vielä tutustunut kohteeseen tai korjattavaan laitteeseen, on tilaajan silloin varauduttava ilmoitetun hinnan ylittymiseen. Jos suuntaa-antava hintatieto kuitenkin näyttää ylittyvän merkittävästi, yrityksen pitäisi ilmoittaa viipymättä asiasta työn tilaajalle ja sen on tarvittaessa keskeytettävä työ.

Sami Leinonen

Olennaisia seikkoja asian selvittämiseksi olisivat tiedot siitä, minkälainen remontti autoon on tehty ja mitä tällaisen remontin hinnasta on etukäteen sovittu tai mitä hinnasta on perustellusti etukäteen voitu arvioida.

Elinkeinonharjoittajalla on kuluttajansuojalain mukaan olla luovuttamatta esinettä, kunnes korjaustyötä koskeva saatava on maksettu. Pidätysoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, mikäli korjaustyöstä osoitettu saatava ei määrältään vastaa sovittua. Kuluttajalla on myös oikeus asettaa vakuus saatavan maksamisesta ja saada tällä tavoin kohde-esine itselleen.

Mitä sinä haluaisit kysyä lakimieheltä?
Jätä oma kysymyksesi tästä!