Perintö

Olen 67 v eläkeläinen, jolla on vaimo ja aikuinen poika. Miten pitää toimia, että kuoltuani puolet pörssiomaisuudestani ja pankkitalletuksistani siirtyy pojalleni? Meillä on vaimon kanssa yhteinen pankkitili. Arvo-osuustili on minun nimissäni.

Lakimies Panu Häikiö vastaa:

Mikäli kuolette ennen vaimoanne, voidaan kuolemanne jälkeen toimittaa ositus (ja perinnönjako) rintaperillisen ja lesken välillä. Ositus toimitetaan, mikäli teillä ja vaimollanne on avio-oikeus toistenne omaisuuteen. Mikäli teillä on ns. täysin poissulkeva avioehto, toimitetaan ainoastaan omaisuuden erottelu ja poikanne perisi kaiken teidän nimissä olevan omaisuuden sekä yhteisestä omaisuudesta puolet.

Näyttökuva 2017-10-17 kello 22.10.25

Osituksessa molempien puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö lasketaan yhteen ja jaetaan lähtökohtaisesti puoliksi. Mikäli te omistatte enemmän omaisuutta, saa leski tasinkoa kuolinpesältä. Rintaperillisenne perii kuolinpesälle osituksessa tulevan puoliskon ja leski saa toisen puolen. Osituksessa voidaan sopia, mistä omaisuudesta kummankin puolisko muodostuu, kunhan osuudet ovat arvomääräisesti yhtä suuret.

Leski saa kuitenkin aina pitää jakamattomana hallinnassaan yhteisenä kotina käytetyn asunnon ja siihen kuuluvan irtaimiston, riippumatta siitä, kumpi nämä omisti tai omistettiinko ne yhdessä. Mikäli leski omistaa enemmän omaisuutta kuin te, ei hänen myöskään tarvitse maksaa tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perilliselle. Tällöin poikanne perisi vain teidän omaisuuden.

Edellä kerrottu pätee myös siinä tapauksessa, että vaimonne kuolee ennen teitä.

Mikäli edellä kerrotusta perintökaaren mukaisesta perinnön jakamisesta halutaan poiketa, onnistuu se testamentilla.

Tarkemman vastauksen antaminen edellyttäisi, että molempien osapuolten omaisuudesta olisi parempi tieto. Lisäksi edellä kerrottu koskee vain tilanteita, jossa teillä ja puolisollanne on yksi yhteinen lapsi.