Perinnön jakautuminen

Olen naimisissa ja varakkaampi kuin puolisoni. Omistamme yhteisen asuntomme puoliksi minkä lisäksi omistan 2 osakehuoneistoa. Jos puolisoni kuolee ennen minua, miten omaisuus jaetaan minun (lapseton) ja puolisoni neljän lapsen kesken? Minulla lienee kuitenkin oikeus yhteisessä asunnossa asumiseen niin kauan kuin elän? Entä, jos joudun hoitokotiin ja asunto pitää myydä? Testamenttia ei ole kummallakaan.

Lakimies Päivi Hack vastaa:

Oletan, että teillä ei ole avioehtosopimusta.

Kun avioliitto päättyy joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, suoritetaan omaisuuden ositus. Ositus tehdään ennen perinnönjakoa. Osituksessa kaikki puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja säästö jaetaan pääsääntöisesti puoliksi. Leskeä suojaa kuitenkin niin sanottu lesken tasinkoprivilegi. Se tarkoittaa sitä, että lesken ei tarvitse luovuttaa tasinkoa vainajan perillisille. Eli lähtökohtaisesti saat joka tapauksessa osituksen perusteella pitää oman omaisuutesi.

Päivi Hack

Puolisosi lapset perivät puolisosi omaisuuden, koska teillä ei ole testamenttia. Eli jos puolisollasi on erillistä omaisuutta, esimerkiksi rahavaroja, nämä jaetaan hänen lastensa kesken. Puolet yhteisestä asunnosta kuuluu myös puolisosi kuolinpesään ja se siirtyy perillisten omistukseen. Leskellä on kuitenkin oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen asuntoon, vaikka omistusoikeus puolikkaaseen asuntoon siirtyykin perillisille.

Teidän tapauksessanne ongelmia saattaisi muodostua siitä, että lesken asumisoikeus koskee tilannetta, jossa leskellä ei ole omistuksessaan muuta kodiksi soveltuvaa asuntoa. Sinulla on nuo osakehuoneistot, joista jompi kumpi varmaan sinänsä soveltuisi kodiksesi.

Tilanteenne  on sellainen, että teidän kannattaisi mielestäni harkita keskinäisen hallintaoikeustestamentin tekemistä. Keskinäinen hallintaoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että leski saa pitää elinaikanaan kaiken omaisuuden tai testamentissa määritellyn osan omaisuudesta hallinnassaan. Testamentissa voisi täsmentää asumisoikeusasiaa, jolloin lesken asumissuoja olisi vahvempi kuin pelkästään lain perusteella.

Testamentissa voisi myös määritellä, mitä haluatte tapahtuvan, jos joudut hoitokotiin ja asunto pitää myydä. Hallintaoikeustestamentilla saa myös verotuksellista hyötyä.

Mitä sinä haluaisit kysyä lakimieheltä?
Jätä oma kysymyksesi tästä!