Avioero-osituksen kohtuullistaminen

Olen lukenut että ositusta voidaan kohtuullistaa, mikäli liitto on ollut lyhyt ja useissa tapauksissa on lyhyyden kriteerinä 5 vuotta. Onko osituksen tasingon määräytymisen suhteen merkittävää se, että 1. hakemus on tehty vähän ennen 5 vuoden täyttymistä? Vai ratkaiseeko lopullisen eron päivämäärä?

Lakimies Jorma Herttuainen vastaa:

Osituksen sovittelun osalta ei ole säädetty mitään määräaikaa, jota lyhyemmän avioliiton osituksessa voisi menestyksellisesti tehdä sovitteluvaatimuksen. Viiden vuoden sääntö on käytännön muovaama takaraja eli jos liitto on kestänyt yli viisi vuotta, sovitteluun ei pääsääntöisesti katsota olevan perustetta. Se ei kuitenkaaan ole ehdoton takaraja. Viiden vuoden ”peukalosääntö” ei tarkoita, että jos avioliitto on kestänyt alle viisi vuotta, sovitteluun olisi aina peruste olemassa. Harkintaan vaikuttavat useat syyt, joista olennaisimmat ovat liiton kesto ja osapuolten varallisuuserot avioliiton solmimishetkellä. Osituksessa kuitenkin liiton katsotaan päättyvän avioeron 1. vaiheen hakemuksen jättämispäivänä. Tässä siis avioeron juridisella päättymisellä ei ole merkitystä. Ositusperuste eli ajankohta, jonka mukaan osapuolten varat ja velat arvioidaan osituksessa, on nimenomaan mainittu eron 1. vaiheen vireilletulopäivä.

Jorma Herttuainen

Hyvin usein puolisot ovat asuneet yhdessä pidemmänkin ajan ennen avioliiton solmimista. Myös tämä aika lasketaan ko. viiden vuoden määräaikaan. Lisäksi, mikäli puolisoilla ei ole yhteisiä lapsia, voidaan ositusta sovitella herkemmin, kuin jos yhteisiä lapsia on.

Jos osapuolet ovat olleet aikaisemmin avioliitossa, joka on päätynyt avioeroon, voidaan puolisolla katsoa olevan tarkempi ymmärrys aviovarallisuussuhteista. Jos eronnut henkilö solmii uuden avioliiton, eikä edellytä avioehtosopimuksen solmimista, vaikuttaa se hänen osaltaan heikentävästi mahdollisuuteen saada ositusta sovitelluksi hyväkseen. Jos varallisuuserot eivät ole kovin suuret, ei sovitteluun yleensä ole perustetta.

Mitä sinä haluaisit kysyä lakimieheltä?
Jätä oma kysymyksesi tästä!