Kuolinpesän osuuden myyminen ja verotus

Haluaisin myydä jakamattomasta kuolinpesästä 1/6 osuuden toiselle osakkaalle. Meneekö myymisestä veroa? Onko myyminen mahdollista jos perunkirjoitusta ei ole vielä tehty? 

Lakimies Kristian Krokfors vastaa:

Mikäli myyt osuuden perintöverotuksessa käytettyä verotusarvoa korkeammalla hinnalla, syntyy myynnistä laskennallinen voitto. Voitosta tulee maksaa veroa pääomatuloveron verokannalla, joka on 30 tai 34 % riippuen pääomatulojesi määrästä. 30.000 € ylittävä osuus vuoden pääomatuloista verotetaan 34 % verokannalla, kun taas 30.000 € alittava osuus verotetaan 30 % verokannalla. Osuuden myynnin tulovero määräytyy siis samalla tavalla, kuin muunkin omaisuuden myynnin tulovero. 

ESIMERKKILASKELMA:

Koko kuolinpesän verotusarvo on 60.000 €. Kuolinpesän osakas Anna myy 1/6 osuuden 19.000 € hinnalla. Annalla ei ole muita pääomatuloja tänä vuonna.

 Annan myymän osuuden perintöverotuksen verotusarvo on 10.000 € (60.000 €/6). Voittoa on siis syntynyt 9.000 € (myyntihinta – osuuden verotusarvo perintöverotuksessa = 19.000 € – 10.000 €). Koska Annalla ei ole muita pääomatuloja, määräytyy vero alemman verokannan, eli 30 % mukaan.

 Anna joutuu maksamaan 2.700 € luovutusvoittoveroa osuuden myynnin johdosta (9.000 € x 0,3).

Kuolinpesän verotusarvo määräytyy perunkirjoituksen perusteella. Mitään estettä osuuden myymiselle ennen perunkirjoituksen tekemistä ei sinällään ole, mutta ennen perunkirjoitusta ei ole varmaa, jos myynnistä syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota.