Avoparin yhteinen asunto

Avopari on ostamassa ensimmäistä yhteistä asuntoaan, jonka omistussuhde tulee olemaan noin 1/4 ja 3/4. Pari haluaa tehdä keskinäisen sopimuksen, jossa ilmenee omistussuhde ja asuntoon mahdollisesti oston jälkeen tulevien remontti tai muiden kustannusten jakautumisen omistussuhteen mukaisesti. Miten tästä keskinäisestä sopimuksesta tulee lainvoimainen? Tuleeko siinä mainita erikseen, että esim. sillä ohitetaan avoliitto-laki? Voiko niin tehdä?

Lakimies Erno Bomberg vastaa:

Avoparin on todellakin suositeltavaa laatia asiasta kirjallinen sopimus. Sopimukselle ei sinänsä ole säädetty mitään erityisiä määrämuotoja, mutta suositeltavaa on vähintään tehdä sopimus kirjallisesti ja hankkia kaksi esteetöntä todistajaa todistamaan allekirjoitukset.

Mikäli kyseessä on sellainen avoliitto, johon soveltuu ns. avoliittolaki (virallisesti: laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta), on mahdollista samalla sopimuksella sopia esim. avoliittolain säännösten ohittamisesta. Pääsääntöisesti avoliittolain säännökset ovat tahdonvaltaisia ja siten sopimuksella ohitettavissa. Oikeudesta vaatia omaisuuden erottelua ja hakean pesänjakajan määräämistä ei voida kuitenkaan tehokkaasti luopua sopimusmääräyksellä.

Erno Bomberg

Mitä sinä haluaisit kysyä lakimieheltä?
Jätä oma kysymyksesi tästä!